Θεραπεία καρκίνων του δέρματος

Θεραπεία καρκίνων του δέρματος

Ο πλαστικός χειρουργός είναι αυτός που αντιμετωπίζει τους καρκίνους του δέρματος είτε αυτοί είναι καλοήθεις, όπως το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα είτε κακοήθεις, όπως ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος ή το μελάνωμα.

Ανάλογη με το πρόβλημα είναι και η αντιμετώπιση σε οργανωμένο χειρουργείο με τους όγκους που αφαιρούνται να δίνονται για βιοψία.

Εφόσον χρειαστεί ακολουθείται πρωτόκολλο ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας.