Διόρθωση ουλών

Διόρθωση ουλών με τη βοήθεια των laser

Μπορούμε να βελτιώσουμε με την βοήθεια των laser διάφορες μετατραυματικές και μετεγχειρητικές ουλές.